Želichov je vhodným místem pro návštěvu  a pobyt školních skupin a tříd. Děti si zde mohou zažít různé polní práce během roku (příprava půdy,setí, sklizeň...), péči o hospodářská zvířata,  mohou pobýt v přírodě. Po domluvě s třídním pedagogem je mezi statkem a třídou možné domluvit kontinuální spoluprácina různých projektech.

 

(c) 2012 Želichov